Just another WordPress.com site

Protein

Mjölk, som jag tog upp i ett tidigare inlägg, innehåller det mesta som kroppen behöver. Det inkluderar protein och därför tänkte jag reda ut vad proteiner egentligen är.

Vad är då Protein? . Protein är ett väldigt viktig ämne för kroppen, det bygger till exempel upp alla våra muskler och deras senor. Proteinmolekylerna ligger tätt intill varandra och bildar fibrer, så kallat fiberprotein. Det finns olika sorters protein. Till exempel hemoglobin som finns i våra röda blodkroppar, receptorer som finns på cellytan och gör det möjligt för cellen att binda hormoner och enzymer som hjälper till vid matspjälkningen.

Vad består ett protein av? Proteinet som finns i alla levande celler består av aminosyror. En ensam proteinmolekyl kan innehålla flera hundra aminosyremolekyler. Det finns c: a 25 olika aminosyror. Beroende på hur aminosyreformeln ser ut får proteinmolekylen olika egenskaper.

Proteiner har förhållandevis enkla grundstrukturer med ändå kan proteinmolekylerna ha väldigt olika kemiska och biologiska egenskaper. Exempel på dessa följer här nedan:

• De ger mekanisk stadga och elasticitet. Vissa proteiner kan bilda långa trådar som ger hår, hud och senor dess styrka och spänst.

• De ger enzymfunktioner. De flesta av de kemiska reaktioner som sker i cellen möjliggörs av enzymer som fungerar som katalysatorer.

• De ger transport av ämnen i kroppen. Här är det syre– och koldioxidbärande hemoglobinet ett utmärkt exempel.

De ger försvar. Antikroppar är proteiner som produceras av de vita blodkropparna och som identifierar främmande ämnen i kroppen.

De ger muskler. Muskelcellerna byggs upp av proteiner som kan dras samman.

En enkel proteinmolekyl består av en kedja med kovalent bundna aminosyror. Proteinmolekylernas struktur är mycket viktig och avgör vilka egenskaper och funktioner just den proteinmolekylen får. Dessa strukturer är mycket komplicerade. Ett protein består alltså av en aminosyrakedja och denna kan vikas till en specifik tredimensionell form. Man talar ofta om fyra olika nivåer av struktur för ett protein.

  • Primärstruktur, ordningen på aminosyran
  • Sekundärstruktur, vikningar och spiraler som uppstår av vätebindningar mellan olika kedjedelar
  • Tertiärstruktur, den övergripande formen hos en proteinmolekyl och förhållandet mellan de olika sekundärstrukturerna.
  • Kvartärstruktur, flera proteinmolekyler som hålls ihop av intemolekylära krafter.

Proteiner bildas genom att ribosomerna(enzymer) i cellen tillverkar en lång kedja av aminosyror och dessa binds ihop en efter en av peptidbindningar(en peptidbinding bildas mellan två molekyler då en karboxylgrupp reagerar med en aminogrupp så att en vatenmolekyl frigörs,bindningen är ett specialfall av en amidbindning mellan en karboxylsyra och en amin). Sedan går kedjan igenom en komplicerad process för att finna den form i vilken proteinet kan fylla sin funktion. Detta kallas proteinveckning.

Här kommer en översiktlig bild över de fyra olika strukturformerna.

Källor:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Proteinstruktur

http://sv.wikipedia.org/wiki/Peptidbindning

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ribosom

http://www4.liber.se/kemionline/gymkeb/12.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: